Za učitelje

Dobrodošli na strani za učitelje/ice!

Na tej strani lahko dostopate do različnih gradiv o simetriji. Naloge, ki so pripravljene, dosegajo naslednje učne cilje iz učnega načrta matematika.

  • Učenci spoznajo in poiščejo simetrijo pri predmetih iz vsakdanjega življenja (1. in 2. r.),
  • Učenci prepoznajo in pokažejo simetrijo pri likih (2. r.).
  • Učenci narišejo simetrične oblike (1.-5. r.).
  • Učenci oblikujejo simetrične oblike (3.-5. r.).
  • Učenci določijo simetrale likom in predmetom (4. r.).
  • Učenci oblikujejo vzorce s premiki, vrteži in z zrcaljenjem (4. in 5. r.).

Na voljo imate tri sklope gradiv:

  1. Dejavnosti v razredu – seznam dejavnosti in nalog, ki jih lahko uporabite pri pouku simetrije.
  2. Uporabne povezave – nekaj spletnih strani in programov, ki so povezani s simetrijo in so dostopni na spletu.
  3. Video posnetki – različni video posnetki z razlago simetrije in z zanimivimi ustvarjalnimi idejami, pri katerih se pojavlja simetrija.

Vabljeni, da gornje sklope obiščete in pri posameznem dodate komentarje, predloge ali vprašanja.