Arhivi Kategorije: Uporabne povezave

Uporaben splet

Na spletu se najde veliko uporabnih strani, ki so nastale že pred oblikovanjem te. Za vas smo izbrali nekaj boljših, kjer so predstavljene in oblikovane naloge iz osnove simetrije.

Ena boljših prosto dostopnih spletnih strani so iucbeniki (interaktivni učbeniki). Nastali so kot dodatno spletno gradivo za nekatere predmete v osnovni in srednji šoli. Vsebujejo številne razlage in naloge, ki jih učenci lahko rešujejo sami doma ali skupaj v razredu. Spodaj je nekaj spletnih povezav, ki vas s klikom nanje direktno povežejo na izbrano temo simetrijo.
4. razred – simetrija
5. razred – simetrija

Na spletni strani uciteljska.net je moč najti že pripravljene spletne naloge Klavdije Štrancar.

Tudi spletna stran That quiz ima že pripravljene naloge iz simetrije, primerne za razredno stopnjo.

Nekaj boljših idej, skupaj s preprosto razlago za uporabo simetrije v naravi, je predstavljenih na strani gozdne pedagogike.

Programi

Za vas smo zbrali nekaj boljših programov, ki omogočajo, da preko njih oblikujete simetrične oblike. Nekateri so prosto dostopni na spletu, druge je potrebno naložiti na računalnik.

KRITA – program, v katerem lahko nastavite, da vam računalnik samodejno riše simetrične vzorce na vaše premike. Program je potrebno naložiti na računalnik.

KALEIDOSKETCH – prosto dostopni spletni program za oblikovanje vzorcev, kot nastanejo v kalejdoskopu.

SYMMETRY ARTIST – prosto dostopni spletni program za oblikovanje več vrst simetrij (določiš število simetral, barve, oblike, prosto risanje ipd.). Primeren tudi za zahtevnejše naloge.

SYMPRJ – program, ki je zasnovan za strokovnjake s področja kemije in fizike. Omogoča, da oblikujejo simetrične vzorce molekul in temu podobne stvari. Program je potrebno naložiti na računalnik in ni plačljiv.