Arhivi Kategorije: Za učitelje

Uporabni prispevki za učitelje razrednega pouka.

Uporaben splet

Na spletu se najde veliko uporabnih strani, ki so nastale že pred oblikovanjem te. Za vas smo izbrali nekaj boljših, kjer so predstavljene in oblikovane naloge iz osnove simetrije.

Ena boljših prosto dostopnih spletnih strani so iucbeniki (interaktivni učbeniki). Nastali so kot dodatno spletno gradivo za nekatere predmete v osnovni in srednji šoli. Vsebujejo številne razlage in naloge, ki jih učenci lahko rešujejo sami doma ali skupaj v razredu. Spodaj je nekaj spletnih povezav, ki vas s klikom nanje direktno povežejo na izbrano temo simetrijo.
4. razred – simetrija
5. razred – simetrija

Na spletni strani uciteljska.net je moč najti že pripravljene spletne naloge Klavdije Štrancar.

Tudi spletna stran That quiz ima že pripravljene naloge iz simetrije, primerne za razredno stopnjo.

Nekaj boljših idej, skupaj s preprosto razlago za uporabo simetrije v naravi, je predstavljenih na strani gozdne pedagogike.

Programi

Za vas smo zbrali nekaj boljših programov, ki omogočajo, da preko njih oblikujete simetrične oblike. Nekateri so prosto dostopni na spletu, druge je potrebno naložiti na računalnik.

KRITA – program, v katerem lahko nastavite, da vam računalnik samodejno riše simetrične vzorce na vaše premike. Program je potrebno naložiti na računalnik.

KALEIDOSKETCH – prosto dostopni spletni program za oblikovanje vzorcev, kot nastanejo v kalejdoskopu.

SYMMETRY ARTIST – prosto dostopni spletni program za oblikovanje več vrst simetrij (določiš število simetral, barve, oblike, prosto risanje ipd.). Primeren tudi za zahtevnejše naloge.

SYMPRJ – program, ki je zasnovan za strokovnjake s področja kemije in fizike. Omogoča, da oblikujejo simetrične vzorce molekul in temu podobne stvari. Program je potrebno naložiti na računalnik in ni plačljiv.

Simetrale likov

Za vas smo pripravili spletni kviz, ki ga lahko izvedete z učenci v razredu. Z njimi lahko igrate skupinsko igro (Solo Game) – skupaj rešujete naloge. Če pa imate na šoli možnost več računalnikov, telefonov, tablic, lahko igrate tudi tekmovalni način igre (Live Game).

Zraven spletne igre pa vam prilagamo tudi učni list Koliko simetral najdeš z enakimi nalogami, ki ga lahko učencem natisnete in ponudite v reševanje. Na zadnji strani se ob robu nahajajo tudi rešitve nalog.

Obilo užitka ob reševanju in igranju!

S klikom na ikono dostopi do spletne igre:  https://quizizz.com/admin/quiz/5bf7eabfd8f0c9001b23ace0

Licenca Creative Commons

Seznam nalog

V spodnji tabeli je preglednica nalog za učence, ki jih lahko opravljajo med poukom ali sami doma. Nekatere primere nalog lahko zasledite tudi na naši strani (kliknite na povezavo). Dejavnosti so razdeljene po težavnosti glede na razred.

     JAZ VEM

o   Preveri svoje znanje (kviz)

o   Video posnetki z razlago

    RAZRED     PRIMERI NALOG
      1. razred

o   Spomin s simetrijo

 Sestavljanka – zajec

o   Pobarvaj pobarvanko, da bo barvno usklajena

      2. razred

o   Izdelava simetralne oblike – srce

o   Pobarvaj pobarvanko, da bo barvno usklajena

o   Ali sta si sliki zrcalni

o   Ustvari simetralno sliko s prepogibanjem

      3. razred

 Sestavljanka – avtobus

o   Popravi like, črte, da bo slika simetrična

o   Nariši svojo igračo, da bo simetrična

o   Video razlaga o simetriji

      4. razred

o   Koliko simetral imajo črke?

 Kateri lik ima največ simetral?

o  Popravi like, črte, da bo slika simetrična

o   Besedna simetrija

o    Na sliki nariši simetralo.

o   Poišči črke in številke, ki so simetrične.

o   Video razlaga za izdelavo črke a in k.

      5. razred

o   Kateri lik ima največ simetral?

o   Premakni kote trikotnika in ugotovi, koliko simetral ima.

o   Poišči črke in številke, ki so simetrične.

o   Video razlaga za izdelavo simetrične snežinke

o   Nariši simetričen vzorec s 5 simetralami.

o   Spoznavanje sistema kalejdoskopa

Licenca Creative Commons

Simetrija na kanalu Youtube

Na kanalu Youtube se najde veliko primerov povezanih s simetrijo. Za vas smo izbrali nekaj boljših posnetkov povezanih s simetrijo. Vsi so v angleškem jeziku.

       

V prvem  posnetku nam avtor FreeSchool pokaže nekaj osnov povezanih s simetrijo. Posnetek  je poln dobrih primerov, slik in razlag (v angleškem jeziku), ki jih lahko uporabite tudi v razredu.

V drugem posnetku nam avtorica Art lady pokaže, kako lahko simetrijo uporabimo pri likovni umetnosti.

V zadnjem posnetku nam avtorica Vihart pokaže številne zanimive oblike izdelave papirnatih snežink, od najpreprostejših do tistih najzahtevnejših.