Programi

Za vas smo zbrali nekaj boljših programov, ki omogočajo, da preko njih oblikujete simetrične oblike. Nekateri so prosto dostopni na spletu, druge je potrebno naložiti na računalnik.

KRITA – program, v katerem lahko nastavite, da vam računalnik samodejno riše simetrične vzorce na vaše premike. Program je potrebno naložiti na računalnik.

KALEIDOSKETCH – prosto dostopni spletni program za oblikovanje vzorcev, kot nastanejo v kalejdoskopu.

SYMMETRY ARTIST – prosto dostopni spletni program za oblikovanje več vrst simetrij (določiš število simetral, barve, oblike, prosto risanje ipd.). Primeren tudi za zahtevnejše naloge.

SYMPRJ – program, ki je zasnovan za strokovnjake s področja kemije in fizike. Omogoča, da oblikujejo simetrične vzorce molekul in temu podobne stvari. Program je potrebno naložiti na računalnik in ni plačljiv.