Seznam nalog

V spodnji tabeli je preglednica nalog za učence, ki jih lahko opravljajo med poukom ali sami doma. Nekatere primere nalog lahko zasledite tudi na naši strani (kliknite na povezavo). Dejavnosti so razdeljene po težavnosti glede na razred.

     JAZ VEM

o   Preveri svoje znanje (kviz)

o   Video posnetki z razlago

    RAZRED     PRIMERI NALOG
      1. razred

o   Spomin s simetrijo

 Sestavljanka – zajec

o   Pobarvaj pobarvanko, da bo barvno usklajena

      2. razred

o   Izdelava simetralne oblike – srce

o   Pobarvaj pobarvanko, da bo barvno usklajena

o   Ali sta si sliki zrcalni

o   Ustvari simetralno sliko s prepogibanjem

      3. razred

 Sestavljanka – avtobus

o   Popravi like, črte, da bo slika simetrična

o   Nariši svojo igračo, da bo simetrična

o   Video razlaga o simetriji

      4. razred

o   Koliko simetral imajo črke?

 Kateri lik ima največ simetral?

o  Popravi like, črte, da bo slika simetrična

o   Besedna simetrija

o    Na sliki nariši simetralo.

o   Poišči črke in številke, ki so simetrične.

o   Video razlaga za izdelavo črke a in k.

      5. razred

o   Kateri lik ima največ simetral?

o   Premakni kote trikotnika in ugotovi, koliko simetral ima.

o   Poišči črke in številke, ki so simetrične.

o   Video razlaga za izdelavo simetrične snežinke

o   Nariši simetričen vzorec s 5 simetralami.

o   Spoznavanje sistema kalejdoskopa

Licenca Creative Commons